O Stowarzyszeniu

Stowarzyszenie Edukatorów Chrześcijańskich (SECh) powstało z inicjatywy chrześcijan pochodzących z kościołów i społeczności chrześcijańskich znajdujących się na terenie powiatu cieszyńskiego. Osoby tworzące Stowarzyszenie to przede wszystkim nauczyciele oraz rodzice, których wspólnym celem jest utworzenie na terenie powiatu cieszyńskiego Chrześcijańskiej Szkoły Podstawowej oraz Chrześcijańskiego Przedszkola. Naszym pragnieniem jest, by nasze dzieci uczyły się w atmosferze chrześcijańskiej miłości, a treści im przekazywane były zgodne z chrześcijańskimi wartościami.

 

Misją Stowarzyszenia jest podejmowanie efektywnych, nowatorskich, jak również sprawdzonych działań, zmierzających do kształcenia oraz wychowania dzieci i młodzieży.

Pragniemy, aby młode pokolenie charakteryzowały:

  • integralność w myślach, mowie i czynach,
  • radość i spełnienie w życiu,
  • ciekawość poznawcza oraz determinacja do zdobywania jak najlepszego wykształcenia,
  • rozwijanie zdolności, zainteresowań i pasji,
  • odwaga w obliczu wyzwań, trudności, przejawiająca się poszukiwaniem nowych, twórczych rozwiązań,
  • gotowość do służenia społeczeństwu.

 

Celem Stowarzyszenia jest:

  • pomoc rodzinom, którym zależy na kształceniu dzieci i młodzieży zgodnym z chrześcijańskimi wartościami, oraz tworzenie warunków ich wszechstronnego i pełnego rozwoju;
  • organizowanie, prowadzenie i wspieranie własnych placówek oświatowo-wychowawczych;
  • współpraca z instytucjami i organizacjami, w kraju i zagranicą, których cel i charakter są podobne do celów Stowarzyszenia;
  • zdobywanie środków, w tym grantów, na realizację celów Stowarzyszenia.

 

 Pełną wersję statutu można pobrać poniżej:

 

Władze Stowarzyszenia:

Prezes Zarządu - Jan Kenig

Wiceprezes - Renata Raszka

Sekretarz - Anna Kenig

Członek Zarządu - Jerzy Karzełek

Script logo